Psihološka savetovališta Novi Sad – Psihološko savetovalište Psychogenesis

Psychgenesis, psihološko savetovališe u Novom Sadu

 

Psihološko savetovalište Psychogenesis

Adresa:
Dr Svetislava Kasapinovića 23, 21000 Novi Sad

Telefon:
063 882 86 46

Adresa sajta: www.psychogenesis.rs

Osnivač je Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, doktor psiholoških nauka i Transakcioni analitičar u oblasti psihoterapije.

Psihoterapija i savetovanje

Jedna od usluga koju možete dobiti kod nas jesu psihoterapija i savetovanje. Glavni cilj ovakve vrste rada jeste unapređenje kvaliteta Vašeg života, naročito onih aspekata koji su povezani sa Vašim odnosom prema sebi. Kada dođete kod nas i kažete šta želite da postignete, mi ćemo napraviti procenu koliko vremena je potrebno da dostignete željeni cilj.
Na raspolaganju je psihoterapija za odrasle i adolescente.
Kroz psihoterapiju i savetovanje možete postići sledeće ciljeve:

 • da se oslobodite različitih strahova, strepnji i zabrinutosti
 • neraspoloženja
 • preterane samokritičnost i nesigurnosti
 • neželjenih navika i ponašanja
 • da lakše i brže prođete određene razvojne zadatke, kao što su odabir profesije, nalaženje zaposlenja, osamostavljivanje u odnosu naroditelje, zasnivanje porodice, dobijanje prinove i dr.
 • da lakše i brže prođete određene životne krize i teške životne događaje, kao što je razvod, gubitak posla i dr.
 • da prevaziđete različite mentalne poremećaje, kao što su anskiozni i poremećaji raspoloženja
 • da prevaziđete sumnju u sebe i svoje sposobnosti
 • da bolje razumete sebe, svoje misli, osećanja i ponašanja
 • da unapredite Vašu emocionalnu inteligenciju, što, pored ostalog, što znači da ćete naučiti da prepoznate sopstvena osećanja, spoznate njihovu funkciju i iskoristite ih na najbolji mogući način
 • da unapredite svoje veštine komunikacije
 • da postignete druge terapijske ciljeve, koji ovde nisu navedeni, a koji će da doprinesu da se dobro osećate u soptvenoj koži.

Na psihoterapiju najčešće dolaze preduzimljive osobe, sa inicijativom i sklonošću da aktivno rešavaju vlastite probleme.

Psihodijagnostika/Klinička procena

Kod nas možete dobiti procenu Vašeg psihičkog funkcionisanja, osobina ličnosti, intelektualnih sposobnosti i/ili intelektualne očuvanosti, najčešće na predlog psihijatra, psihoterapeuta ili lekarske komisije.

Klinička procena se vrši na osnovu podataka koje sam klijent daje o sebi, podataka koje daju osobe iz klijentovog okruženja (ako su na raspolaganju) i na osnovu rezultata sa primenjenih psiholoških testova.

Biografija psihologa i psihoterapeuta

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, završila je osnovne studije psihologije u redovnom roku, kao i postdiplomske studije iz Kliničke psihologije, i odbranila doktorsku disertaciju početkom 2013. godine. Radi na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, kao asistent na tri psihološka predmeta. Takođe, radi i kao predavač, edukator i supervizor TA Centra. Radila je 10 godina u Kliničkom Centru Vojvodine, u Centru za dnevni tretman zavisnika.

Od 2008. godine ima zvanje psihoterapeuta na nacionalnom nivou, a od 2013. godine zvanje Transakcionog analitičara u oblasti psihoterapije na međunarodnom nivou, kao i status međunarodnog instruktora 101 kursa iz Transakcione analize. Član je međunarodnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA) i TA Centra – asocijacija transakcionih analitičara Srbije.

Učestvovala je na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima i konferencijama, gde je prezentovala naučne radove, koje je takođe pisala i za brojne domaće i međunarodne naučne časopise. Koautor je u nekoliko domaćih monografija i priručnika.

Danijela Budiša Ubović je transakcioni analitičar, a više o ovom psihijatrijskom pravcu možete pročitati na ovom linku: Transakciona analiza.

Psihološko savetovalište Psychogenesis

Adresa:
Dr Svetislava Kasapinovića 23, 21000 Novi Sad

Telefon:
063 882 86 46

Adresa sajta: www.psychogenesis.rs

Preporuka strane: ,