Poliklinike Novi Sad – Poliklinika Novi Sad

Poliklinike Novi Sad – Poliklinika Consilium

Poliklinika Consilium Novi Sad

Poliklinika Consilium, u Novom Sadu, mesto je na kojem se brine o Vašem sveukupnom zdravlju. Zastupljene su ginekologija, radiologija, estetska medicina, interna medicina, sistematski pregledi.