Monthly Archives: јул 2013

Alkaptonurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alkaptonurija, jedno nasledno i metaboličko oboljenje, poremećaj koji se viđa kod dece.

Alkoholizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alkoholizam, trovanje alkoholom. Rezultat prekomerne ili dugotrajne upotrebe alkoholnih pića ili alkohola.

Alopecija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alopecija, stanje kože koja se karakteriše potpunim iii mestimičnim opadanjem kose.

Alveola – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alveola, koštani džep, odnosno udubljenje u kome leži zub. Ovaj izraz takođe označava anatomsku jedinicu plućnog parenhima, vazdušni mehurić u plućima.

Amaurotlčna porodična idiotija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amaurotlčna porodična idiotija, nasledno oboljenje koje se karakteriše mentalnom zaostalošću i slepilom, a često se završava smrću pre druge godine starosti.

Amauroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amauroza, slepilo.

Ambidekster – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ambidekster, osoba koja je u stanju da se koristi obema rukama podjednako dobro.

Ambiseksualan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ambiseksualan, osećanja i reakcije koja nisu tipična ni za muški ni za ženski pol, već imaju karakteristike oba pola.

Ambivalentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ambivalentan, osećanje kako ljubavi tako i mržnje za istu osobu ili stvar.

Ambliopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ambliopija, oštećenje vida, umanjen vid.

Ambulantno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ambulantno, lečenje koje nije vezano za ležanje u bolnici.

Ameba – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ameba, jednoćelijski organizam. Neke vrste mogu da prouzrokuju dizenteriju.

Amebijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amebijaza, infekcija koju prouzrokuje mikroorganizam entameba histolitika.

Amebna dizenterija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amebna dizenterija, oboljenje koje izaziva specifična klica.

Ameba – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ameba (entameba histolitika), a karakteriše se čestim dijarejama (prolivom).

Amenoreja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amenoreja, izostanak menstruacije.

Amilaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amilaza, enzim koji deluje u pravcu razgradnje šećera.

Amiloidna degeneracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amiloidna degeneracija, naslage amiloida u tkivima i organima koji degenerišu.

Aminokiseline – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aminokiseline, velika grupa organskih jedinjenja, od kojih su mnoga neophodna za život. Predstavljaju osnovne delove proteina (belančevina).

Aminurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aminurija, prisustvo u urinu hemijskih materija sličnih amonijaku.

Amiotonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amiotonija, odsustvo mišićnog tonusa.

Amnezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amnezija, potpuni ili delimični gubitak sećanja.

Amnion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amnion, opnasta kesa, koja okružuje plod u materici.

Amnionska tečnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amnionska tečnost, tečnost koja se nalazi unutar opni koje okružuju plod i u kojoj je potopljen plod u materici.

Amorfan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amorfan, bez oblika ili strukture.

Amputacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amputacija, hirurško uklanjanje nekog dela tela.

Anaciditet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anaciditet, nedostatak hlorovodonične kiseline u stomačnom soku.

Anaeroban – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anaeroban, oznaka za klice koje mogu da rastu i da se razmnožavaju u odsustvu vazduha ili kiseonika.

Anafilaksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anafilaksija, stanje šoka koje je prouzrokovano ekstremnom alergijskom reakcijom ili senzitivnošću.

Analan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Analan, odnosi se na anus, čmar.

Analgetici – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Analgetici, lekovi koji olakšavaju, umanjuju bol, kao što je npr. aspirin.

Analiza mokraće – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Analiza mokraće, fizičko i hemijsko ispitivanje mokraće.

Anamneza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anamneza, istorija bolesti, podaci koje bolesnik daje lekaruo ranijim bolestima.

Anastomoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anastomoza, spajanje u jednu celinu dva ili više šupljih organa.

Androgen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Androgen, muški seksualni hormon.

Anemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anemija, malokrvnost; nedostatak crvenih krvnih zrnaca, bilo da je u pitanju kvalitet ili kvantitet.

Anemija srpastih ćelija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anemija srpastih ćelija, jedna vrsta nemije koja se karakteriše crvenim krvnim zmcima u obliku srpa. Ova anemija se najčešće viđa kod Crnaca i drugih tamnoputih ljudi.

Anestezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anestezija, gubitak osećanja, obično kao posledica izvesnih poremećaja ili stanje koje se javlja zbog dejstva određenih lekova da bi hirurg mogao da operiše, a da pri tom pacijent ne oseti bol.

Anesteziolog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anesteziolog, lekar koji se specijalizuje u primeni anestezije i reanimacije.

Aneurizma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aneurizma, nenormalno proširenje dela zida neke arterije.