Blog Archives

Slepo crevo, crvuljak i apendicitis

Šta je crvuljak i gde se nalazi? Crvuljak je crvolik izraštaj slepog creva (debelog creva) dužine osam do trinaest santimetara koji se nalazi u desnom donjem delu trbušne duplje, na samom početku debelog creva. Obično…

Delirijum tremens – psihički poremećaj hroničnog alkoholizma

Šta je delirijum tremens? To je akutni psihički poremećaj hroničnog alkoholizma koji nastaje posle uzimanja prekomernih količina alkohola. Odlikuje se vizuelnim halucinacijama i izraženim nemirom, traumom i iscrpljenošću. Ukoliko se ne leči, jači napadi se…

Alkoholizam – Lečenje alkoholizma

Kakvo je savremeno lečenje alkoholizma? To je i medicinsko i psihijatrijsko lečenje. Smatra se da su alkoholičari ljudi sa emocionalnim poremećajima koje treba podvrgnuti psihoterapiji bilo pojedinačno bilo u grupi. Lekovi koji se danas najviše…

Alkoholizam – navika ili zavisnost

Da li je alkoholizam samo navika ili istinska adikcija (zavisnost)? On obično počinje kao navika, ali u kasnijim stadijumima postaje stvarna zavisnost, stručno rečeno adikcija. Kako se postaje zavisan od alkohola? U organizmu se na…

Alergije na fizičke činioce

Šta je to alergija na fizičke činioce? To je nenormalna reakcija prouzrokovana nekim fizičkim uzrokom kao što je na primer, toplota, hladnoća, svetlost ili mehanički nadražaj. Kakvi su simptomi alergije na fizičke činioce? Postoje dve…

Alergije na ubod insekata

Mogu li ljudi koji su alergični na ubode pčela, stršljenova i osa učiniti nešto da izbegnu ovakve ubode? Mogu. Verovatnoća da će doći do uboda može se umanjiti vrlo prostim zaštitnim merama: a. Bilo kakva vrsta…

Medikamentozna alergija (Alergija na lekove)

Koji lekovi prouzrokuju alergijske reakcije? Praktično svaki lek, ako je pacijent osetljiv na njega. Može li se unapred odrediti da li je neko alergičan na neki lek? Ne. Kako se postavlja dijagnoza medikamentozne alergije? Iz…

Kožne alergije

Koje su najuobičajenije kožne alergije? a. Kontaktni dermatitis koji prouzrokuju supstance na koje je pojedinac osetljiv. b. Ekcem. c. Koprivnjača. Šta je to kontaktni dermatitis? To je najčešće alergijsko oboljenje. Dobija se izlaganjem kože supstanci…

Šarlah (Skarlatina)

Šta je šarlah? To je dečija zarazna bolest koju obično prouzrokuju streptokoke. Danas je ređa i izgleda da vremenom postaje sve blaža. Ko najčešće dobija šarlah? Deca predškolskog i školskog doba. Mogu li bebe dobiti…

Rozeola

Šta je rozeola infantum? To je virusno oboljenje koje obično napada malu decu, a karakteriše se visokim temperaturama (od 40° do 41°C), traje tri dana a onda se četvrtog dana naglo vraća na normalu. Kada…

Alergije na hranu

Šta su to alergije na hranu? To su poremećaji stomaka i creva prouzrokovani hranom na koju je pojedinac preosetljiv. Koji su simptomi alergije na hranu? Podrigivanje, gađenje i povraćanje, bol u stomaku, zatvor, proliv, pa…

Bronhijalna astma

Šta je bronhijalna astma? Ovo stanje je vezano za otežanu prolaznost bronhijalnih puteva; karakteriše ga jak kašalj i teško disanje. To je hronična bolest koja obično počinje u detinjstvu ili u ranom zrelom dobu. Šta…

Kako se leči polenska alergija

Kako se leči polenska alergija? Postoje tri osnovna metoda: a. Sezonski metod. Ovim metodom pacijent se leči u toku polenskog perioda. Lečenje mora biti svakodnevno ili bar primenjivano svakog drugog dana da bi simptomi mogli…

Polenska alergija

Šta je polenska alergija? Alergija disajnih puteva prouzrokovana osetljivošću na polene i plesni, ili i jedno i drugo. Prolećna i letnja vrsta nastaju uglavnom zbog polena drveća i trava i spora plesni. Jesenja koja počinje…

Terapija za poliomielitis (dečija paraliza)

Kakva je terapija za poliomielitis? Apsolutno ležanje u postelji, otklanjanje bola i ukočenosti mišića i odgovarajuće snabdevanje organizma tečnošću i hranom. Postoje li neki posebni lekovi kojima se leči poliomiolitis? Ne. Koriste li antibiotici u…

Bulbarni oblik poliomielitisa

Kakav je bulbarni oblik poliomiolitisa? On zahvata deo mozga koji kontroliše disanje i rad srca i predstavlja najozbiljniji oblik ove bolesti. Kako se može znati da li će se bolest razviti u bulbarni oblik? Obično…

Paralitični oblik poliomielitisa (dečija paraliza)

Šta je paralitični oblik poliomielitisa? U malom procentu slučajeva prisustvo simptoma se nastavlja i dolazi do paralize. Paraliza zahvata jednu ruku ili nogu ili obe ruke ili noge, ili pak delove ruku ili nogu. Ona…

Neparalitični oblik poliomielitisa (dečija paraliza)

Kako se manifestuje neparalitični oblik poliomielitisa? Pored gore opisanih simptoma koji postoje kod abortivnog poliomielitisa, pacijent može imati visoku groznicu, glavobolju, bol u mišićima i ukočenost nekih mišića na leđima i vratu. Postoje li neki…

Abortivni oblik poliomielitisa (dečija paraliza)

Kakve su manifestacije abortivnog poliomielitisa? To je blago, kratko oboljenje sa lakom groznicom, suvim grlom, glavoboljom, gađenjem ili povraćanjem, prolivom ili zatvorom. Traje jedan ili dva dana i ne napada nervni sistem i ne prouzrokuje…

Poliomielitis – Dečija paraliza

Šta je poliomielitis (dečja paraliza)? To je akutna infekcija kičmene moždine i mozga koju prouzrokuje virus. Da li ovu bolest prouzrokuje samo jedan virus? Ne. Postoje mnogi sojevi polio-virusa. Grupisani su u tri grupe i…

Tumori pljuvačnih žlezda

Da li su tumori pljuvačnih žlezda česti? Da, naročito takozvani mefioviti tumori koji se javljaju u parotidnoj žlezdi. Da li su tumori parotidne žlezde obično maligni? Ne. Najveći broj slučajeva tumora parotidnih žlezda se odnosi…

Gliste – oboljenja prouzrokovana glistama

Šta su valjkaste gliste? Valjkaste gliste su životinje različite veličine i oblika počevši od onih koje se jedva vide golim okom do onih, debljine olovke i dugačkih preko 25 santimetara. Izgledaju kao obične kišne gliste.…

Paraziti i parazitske bolesti – Trihomonadni vaginitis

Šta je trihomonadni vaginitis? To je infekcija vagine parazitom trihomonas vaginaiis. Prouzrokuje zapaljenje s velikom vaginalnom sekrecijom. Kako se parazit ponekad sreće i u muškoj uretri, to znači da se može prenositi sa žene na…

Malarija

Šta je malarija? Malarija je zarazna bolest koju prouzrokuje jedan od četiri različita tipa parazita. Malarija se prenosi ubodom zaraženog komarca ili transfuzijom krvi malaričnog davaoca. Kako se malarija prenosi na čoveka? Inokulacijom preko uboda…

Paraziti i parazitske bolesti – Šagasova bolest

Šta je Šagasova bolest? Bolest koju prouzrokuje tripanosoma, a sreće se na zapadnoj hemisferi, pretežno u Brazilu. Prenosi se ujedom triatomidne buve. Bolest je ozbiljnija i prati je visok procenat smrtnosti.

Paraziti i parazitske bolesti – Šistosomijaza

Šta je šistosomijaza? Šistosomijaza ili bilharcioza je vrlo česta parazitama bolest koju prouzrokuje krvni parazit koji se sreće u zaraženim puževima. Kupanjem u slatkoj vodi u kojoj se nalaze puževi zaraženi parazitom omogućuje se ovome…

Paraziti i parazitske bolesti – Afrička bolest spavanja

Šta je afrička bolest spavanja? To je parazitna bolest prouzrokovana protozoom po imenu tripanosoma. Zasad su poznate bar dve vrste. Bolest se raznosi ubodom muva (muva ce-ce). Bolest je vrlo ozbiljna i ukoliko se ne…

Paraziti – Lajšmanioza: kalazar, pian i orijentalna gnojanica

Šta je Lajšmanioza? To je grupa bolesti prouzrokovana protozoičnim parazitima po imenu lajšmanija. U njih spadaju kalazar, pian i orijentalna gnojanica. To su ozbiljne bolesti koje se sreću uglavnom u tropskim zemljama. Ponekad se sreću…

Paraziti – Amebijaza

Šta je amebijaza? Infekcija koju prouzrokuje jednoćelijski parazit koji se zove ameba. Postoji nekoliko vrsta ameba koje mogu prouzrokovati oboljenja, od kojih je najznačajnija entameba histolitika. Ona obično prouzrokuje crevne bolesti kao što su amebni…

Zauške – Parotitis

U kom dobu se najčešće dobijaju zauške? Deca mlađa od šest meseci ne dobijaju zauške koje su takođe retke i kod odraslih, naroćito kod Ijudi starijih od četrdeset godina. Mnogi odrasli Ijudi su imali neprimetan,…

Male boginje

Šta prouzrokuje male boginje? Virus, deset dana po infekclji. Kakva je razlika izmcđu rubeole i malih boginja? To su dve različite bolesti koje prouzrokuju dva različita virusa. Dobijaju li bebe male boginje? Deca mlađa od…

Rubeola – srednje boginje

Šta prouzrokuje rubeolu? To je infektivno oboljenje za koje se veruje da ga prouzrokuje virus. Narodni izraz je crvenka ili srednje boginje. Kako se rubeola manifestuje? Javljaju se blagi simptomi koji podsećaju na običnu prehladu…

Dobroćudni tumori i rak pankreasa

Koji je najčešći dobroćudni tumor pankreasa? Tumor (adenom) koji nastaje rastom i umnožavanjem ćelija koje proizvode insulin. Mogu li se dobroćudni tumori pretvoriti u rak? Da. To je jedan od glavnih razloga zbog koga treba…

Pankreas – Ciste pankreasa

Šta su ciste pankreasa i da li se često javljaju? Smatra se da blokada jednog od pankreasnih puteva može prouzrokovati cistu pankreasa ili pak da one nastaju usled napada pankreatitisa. Kada se ciste jave (to su…

Šećerna bolest – hipoglikemija

Šta je hiperinsulinizam? To je stanje kada ćelije koje proizvode insulin (te ćelije čine Langerhansova ostrvca) stvaraju i luče u krvotok preterane količine insulina. Šta prouzrokuje hiperinsulinizam? U nekim slučajevima bolest je prouzrokovana tumorom (adenomom)…

Apsces pankreasa – zagnjojenje gušterače

Kad se najčešće javlja apsces pankrcasa? Posle napada akutnog pankveatitisa. Da li se apsces pankreasa često javlja? Ne. Obično se javlja posle teških slučajeva kada je pankreatitis prouzrokovao destrukciju jednog dela žlezde. Kako se postavlja…

Paratiroidne žlezde, funkcije i poremećaji u lučenju hormona (hiperparatiroidizam, hipoparatiroidizam)

Gde se nalaze paratiroidne žlezde i kakva je njihova funkcija? Te četiri male žlezde veličine zrna grafika nalaze se na vratu, iza fititne žlezde za koju su pričvršćene. Urasle su u tkivo fititne žlezde i…

Alergija

Šta je alergija? Alergija je stanje nenormalne osetljivosti na supstance koje obično ne prouzrokuju nikakav ili samo mali nadražaj kod ljudi koji nemaju ovakvu osetljivost. Šta može prouzrokovati alergiju? Skoro sve što dodimemo, progutamo ili…

Pankreas – Gušterača

Šta je pankreas i koje su njegove funkcije? Gušterača (pankreas) je ravna žućkasta žlezda koja se proteže uzdužno u gornjem delu trbušne duplje u dužini od oko 13 santimetara. Nalazi se na zadnjem zidu trbušne…

Adolescencija i pubertet kod dečaka i devojčica

Šta se smatra adolescentnim periodom razvoja? Period života otprilike od dvanaeste do dvadesete godine. To je mladalačka faza života između detinjstva i odraslog doba. Šta je pubertet? To je period u kome sazrevaju polne funkcije,…