Bulbarni poliomielitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bulbarni poliomielitis, tip dečje paralize koja zahvata osnovu mozga i obično je udružen sa paralizom disajne muskulature.

Preporuka strane: