Cerebrospinalna tečnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Cerebrospinalna tečnost, tečnost koja okružuje mozak i kičmenu moždinu.

Preporuka strane: