Certifikatska bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Certifikatska bolest, svako zarazno oboljenje koje se mora prijaviti lokalnim vlastima.

Preporuka strane: