Doc dr Ksenija Bošković Reumatolog – Poliklinika Uromedica NS

Doc dr Ksenija Bošković Reumatolog – Poliklinika Uromedica NS

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Ksenija Bošković Reumatolog
dr Ksenija Bošković reumatolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Uromedica NS

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički pregled reumatologa
Pregled reumatologa podrazumeva pregled kičme, zglobova, mišića, tetiva, sa ciljem sprečavanja ili lečenja reumatoloških oboljenja. Najčešće je uključen i pregled ultrazvučnih snimaka, ili se pacijent upućuje na isti. Na osnovu prikupljenih informacija, kroz pravljenje anamneze, razgovor i preglede, specijalista reumatolog će Vam preporučiti adekvatnu terapiju za lečenje reumatoloških bolesti.

Ultrazvučni pregled zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva
Pomoću ultrazvuka, može se dobiti detaljan prikaz zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva, što lekaru omogućava da ima jasnu sliku pri uspostavljanju dijagnoze. Obavlja se kada postoje bolovi ili povrede nekog od ovih organa. Pomoću ultrazvuka lekar će videti da li postoji neko reumatološko oboljenje.

Biografija doktora: Dr Ksenija Bošković Reumatolog

dr Ksenija Bošković reumatolog

Dr Ksenija Bošković je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista reumatologije. Zaposlena je u Kliničkom centru Vojvodine, na Klinici za medicinsku rehabilitaciju, kao načelnik odeljenja i specijalista. Medicinski fakultet je završila u Novom Sadu, 1987. godine. Specijalizaciju fizikalne medicine i rehabilitacije završila je 1994. godine, poslediplomske studije 1995. godine, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a užu specijalizaciju iz reumatologije 2005. godine, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Dr Bošković ima više od dve decenije radnog staža i više od decenije rada na Medicinskom fakultetu, gde je docent na Katedri za medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Fizikalna medicina i medicinska rehabilitacija su osnovno polje rada dr Bošković. U dugogodišnjem kliničkom radu se pokazala kao vrstan naučni radnik i poznavalac fizijatrijske struke.

Aktivan je član evropskih i svetskih udruženja fizijatara i reumatologa, a prvenstveno aktivan član fizijatrijske i reumatološke sekcije DLV-SLD i Udruženja fizijatara Srbije. Sarađivala je u mnogim naučnoistraživačkim projektima.

Dr Bošković aktivno radi na uvećanju znanja studenata opšte medicine, zdravstvene nege, kao i studenata na Interdisciplinarnim studijama, i to iz oblasti fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije, u okviru Katedre za medicinsku rehabilitaciju. Bila je u više navrata član komisije za odbranu diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija. Autor je ili koautor u 121 radu u zemlji i inostranstvu, a u 55 radova je jedini ili prvi koautor.

Zakazivanje pregleda

Dr Ksenija Bošković

ReumatologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Doc dr Ksenija Bošković, specijalista fizikalne medicine, reumatolog u poliklinici Uromedica obavlja specijalistički pregled reumatologa i ultrazvučni pregled zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva.

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: