Doc. Dr Nataša Prvulović Radiolog – Poliklinika Nada Diva Med Plus

Poliklinika Nada Diva med plus
Vase Stajića 25
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Doc. Dr Nataša Prvulović Radiolo - onkolog
Doc dr Nataša Prvulović, radiolog - onkolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Nada Diva Med Plus Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Ultrazvučni pregled dojke sa elastografijom, Cena: 4500,00 dinara.
Zahvaljujući  ultrazvučnom  aparatu  najnovije  generacije  sa posebnim  sondama i  odgovarajućim  softverom  u  mogućnosti  smo  da  uradimo  dodatnu  ultrazvučnu  metodu  koja   preciznije    diferencira   različite  promene  u  dojci  i  štitnoj  žlezdi   pa i  na  jetri. Metoda  je   neinvazivna, potpuno  bezbolna  i jednostavna. Zasniva  se  na  činjenici  da  svi  tumori  pružaju  otpor  na  pritisak  sondom  što  se  prikazuje  promenama boje  na  monitoru   ultrazvučnog  aparata. Slika  sumnjive  promene  može  se  kvalitativno  i  kvantitativno  odrediti u  oodnsu  na   okolno  tkivo. U  mnogim  bolnicama i  ordiinacijama u  svetu  ova  meoda  je  postala  standardna.

Biografija doktora: Doc. Dr Nataša Prvulović Radiolo - onkolog

Doc dr Nataša Prvulović, radiolog - onkolog

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, zasniva radni odnos na Institutu za Onkologiju Vojvodine, u Centru za imidžing dijagnostiku, najpre u svojstvu volontera, lekara na određeno i konačno na neodređeno vreme, gde i danas radi kao načelnica centra.

U period 2002.-2006. Nataša Prvulović Bunović specijalizira radiologiju na katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Magistarsku tezu pod naslovom “Magnetno-rezonantna spektroskopija u diferentovanju malignih od benignih tumora dojke.” odbranila je u januaru 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu 2015. godine, dr Nataša Prvulović Bunović, odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom : “Digitalna mamografija i tomosinteza u detekciji i radiološkoj BI RADS kategorizaciji tumorskih lezija dojke”.

Od oktobra 2016. godine na subspecijalizaciji je iz onkologije.

Tokom specijalizacije pohađala je brojne kurseve u zemlji i inostranstvu (Holandija, Austrija, Nemačka, Švajcarska, Mađarska, Češka, Belgija, SAD…) iz oblasti magnetno-rezonantne dijagnostike, dijagnostike i interventnih procedura bolesti dojke, ultrazvučne dijagnostike i kompjuterizovane tomografije.

Studijski boravak i usavršavanje u trajanju od 6 meseci tokom 2009./2010. godine izvela je na odelenju radiologije Sloan-Kettering Onkološkog centra u NY, USA (Breast Cancer Research Foundation Sponsored Fellowship at The Department of Radiology at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY, USA), gde se posebno edukovala u dijagnostici bolesti dojke i interventim procedurama.

Jednomesečni studijski boravak i usavršavanje na radiološkom odelenju obavila je u Nеw York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medical Center, NY, USA, tokom 2011. gde je usavršavala svoja znanja iz CT i MR imidžinga toraksa, abdomena i karlice (“cross sectional body imaging” ).

Više godina u nazad predavač je u okviru edukativnog seminara “Dijagnostika bolesti dojke i interventne procedure” koji se u organizaciji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, odigrava svake godine počev od 2009., sve do sada, u CID-u , IO Vojvodine. Dr sci. med Nataša Prvulović Bunović je predavač u okviru “Škole magnetne resonance” u organizaciji Centra za imidžing dijagnostiku, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, 2006., 2008. , 2011., kao i 2012.godine, u školi istog naziva prilagođeno Rendgen tehničarima.

Predavač je po pozivu na nekoliko skupova u zemlji i okruženju. Autor je i koautor više domaćih i međunarodnih radova i poglavlja u udžbenicima i monografijama.

Zakazivanje pregleda

Doc. Dr Nataša Prvulović

Radiolo - onkologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Nada Diva med plus

Vase Stajića 25
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Nada Diva med plus

Vase Stajića 25
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Nataša Prvulović, radiolog, u Poliklinici Nada Diva Med Plus obavlja ultrazvučni pregled dojki sa elastografijom.

Poliklinika Nada Diva med plus
Vase Stajića 25
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,