Doc. dr Radoslav Pejin Endokrinolog – Poliklinika Nada Diva Med Plus

Poliklinika Nada Diva med plus
Vase Stajića 25
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Doc Dr Radoslav Pejin Endokrinolog
Doc Dr Radoslav Pejin - Endokrinolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Nada Diva Med Plus Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički pregled endokrinologa bez ultrazvuka, Cena: 2500,00 dinara.
Specijalistički pregled endokrinologa obuhvata detaljan pregled rada svih endokrinih žlezda. Tokom ovog pregleda obavlja se dijagnostika oboljenja endokrinih žlezda na osnovu analize rezultata dobijenih iz krvi i podataka dobijenih anamnezom, te se daje predlog terapije. Obavljaju se pregled funkcije hipofize, epifize, štitne žlezde, paraštitastih žlezda, grudne žlezde, nadbubrežne žlezde i gonada. Na taj način se otkrivaju bolesti štitne žlezde kao što su: uvećanje štitne žlezde, čvorići na štitnoj žlezdi, maligniteti, pojačano lučenje hormona (hipertireoza) ili smanjeno lučenje hormona (hipotireoza); bolesti hipofize: preterano ili smanjeno lučenje hormona, tumori; bolesti kao što su: šećerna bolest, gojaznost, anoreksija itd.

Endokrinološki pregled sa ultrazvukom štitne žlezde, Cena: 3500,00 dinara.
Ukoliko često osećate umor, nervozu, izraženo znojenje, zaboravni ste, dobijate na težini ili je gubite bez promene u apetitu potrebno je da dođete na specijalistički pregled endokrinologa. Endokrinološki pregled obuhvata detaljan pregled funkcionisanja endokrinih žlezda uzimanjem anamneze tokom koje specijalista endokrinolog stiče uvid u tegobe i faktore rizika koji postoje kod pacijenta i proverom rezultata nivoa hormona koje one luče u krv. Nakon analize, obavlja se ultrazvuk štitne žlezde kojom se detaljno proverava njeno stanje i funkcionisanje. Ultrazvukom štitne žlezde se lokalizuju eventualne bolesti štitne žlezde, kao što su čvorići, uvećanje štitne žlezde i maligne promene. Na osnovu ovog detaljnog pregleda određuje se potrebna terapija.

Biografija doktora: Doc Dr Radoslav Pejin Endokrinolog

Doc Dr Radoslav Pejin - Endokrinolog

Doc. dr Radoslav Pejin zaposlen je na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Vojvodine, kao lekar internista endokrinolog. Studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 1997. godine, sa prosečnom ocenom 9, 63, a predmet Interna medicina je položio sa ocenom 10. Magistarski rad pod naslovom Metabolizam kosti u toku supstitucione terapije primarnog hipotireodizma odbranio je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2002. godine, a ispit iz uže specijalizacije endokrinologija 2005. godine. U toku je izrade doktorske disertacije pod nazivom Nivoi iksidativnog stresa, markera, inflamacije i telesne kompozicije kod gojaznih bolesnika sa i bez tipa 2 šećerne bolesti. Autor je i koautor 26 radova i saopštenja. Učesnik je većeg broja naučnih skupova gde je prezentovao svoje radove. Asistent je na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Zakazivanje pregleda

Doc Dr Radoslav Pejin

EndokrinologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Nada Diva med plus

Vase Stajića 25
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Nada Diva med plus

Vase Stajića 25
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Doc. dr Radoslav Pejin, endokrinolog, u Poliklinici Nada Diva Med Plus obavlja endokrinološki pregled i ultrazvuk štitne žlezde i punkcije iste. Dijagnostika i lečenje dijabetesa, bolesti štitne žlezde i osteoporoza.

 

Poliklinika Nada Diva med plus
Vase Stajića 25
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,