Dr Dejan Jovanović Radiolog – Poliklinika Nada Diva Med Plus

Poliklinika Nada Diva med plus
Vase Stajića 25
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Dejan Jovanović Radiolog
Dr Dejan Jovanović, radiolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Nada Diva Med Plus Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Color dopler krvnih sudova, Cena: 5000,00 din.

Savremena, brza i bezbolna dijagnostička metoda koja daje uvid u stanje krvnih sudova (arterija i vena) u određenom delu organizma. Ultrazvuk krvnih sudova služi kao početni uslov za adekvatno planiranje prevencije i lečenje oboljenja krvnih sudova. Ovom metodom, otkrivaju se bolesti vena (venska tromboza, venska insuficijencija) i bolesti arterija (aterosklerotske promene na krvnim sudovima, karotidna bolest kao uzrok moždanog inzulta, oboljenja arterija donjih i gornih ektremiteta kao uzročnika gangrena, aneurizmatska bolest perifernih arterija i druge poremećaje cirkulacije).

Karotide, Cena: 3000,00 din.

Vene donjih i gornjih ekstremiteta, Cena: 3000,00 din.

Arterije donjih i gornjih ekstremiteta, Cena: 3000,00 din.

Renalne arterije, Cena: 3000,00 din.

TRUS - transrektalni ultrazvuk prostate, Cena: 3000,00 din.
Ovom vrstom ultrazvuka omogućava se precizna punkcija prostate, koja nije bolna, tek malo neprijatna. Tankom iglom se uzimaju uzorci tkiva prostate. Koristi se za preciznu analizu prostate i otkrivanje različitih bolesti ovog organa.

Ultrazvučni pregled dve regije (osnovni), Cena: 4500.00 din.

Biografija doktora: Dr Dejan Jovanović Radiolog

Dr Dejan Jovanović, radiolog

Završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 2002. godine. Od 2005. je zaposlen u Kliničkom Centru Vojvodine, a od 2007. u Centru za radiologiju. Specijalizaciju iz radiologije je završio 2012. godine. Posebne oblasti interesa su mu abdominalna, digestivna i vaskularna radiologija. Od 2017. godine je upisan na užu specijalizaciju iz abdominalne radiologije. Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Evropskog društva radiologa (ESR) i Evropskog društva gastrointestinalnih i abdominalnih radiologa (ESGAR) sa aktivnim učešćem na godišnjim skupovima.

Predavač je na CT školama za lekare i za tehničare Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Univerziteta u Novom Sadu i u Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka. Učestvovao je sa radovima na brojnim stručnim skupovima i kongresima u zemlji i inostranstvu i kao autor ili koautor objavio više od dvadeset naučnih radova. Boravio je na studijskom usavršavanju u Francuskoj 2015. godine. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Zakazivanje pregleda

Dr Dejan Jovanović

RadiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Nada Diva med plus

Vase Stajića 25
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Nada Diva med plus

Vase Stajića 25
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Dejan Jovanović, radiolog u Poliklinici Nada Diva Med Plus obavlja ultrazvučni pregled prostate i color doppler krvnih sudova.

Poliklinika Nada Diva med plus
Vase Stajića 25
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,