Ass. mr sc med dr Ilija Srdanović Kardiolog – Poliklinika Dr Brana Kovačević

Ass. mr sc med dr Ilija Srdanović Kardiolog – Poliklinika Dr Brana Kovačević

Poliklinika Dr Brana Kovačević
Mičurinova 28
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Ass. mr sc med dr Ilija Srdanović Kardiolog
dr Ilija Srdanović kardiolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Dr Brana Kovačević Novi Sad

Medicinske usluge

Prvi kardiološki pregled sa ECHO-om, Cena: 4500,00 dinara.
Ova varijanta prvog kardiološkog pregleda uključuje EKG, specijalistički pregled i ECHO, a traje oko 45-60 minuta. Specijalistički pregled, pored snimanja EKG-a, podrazumeva razgovor sa kardiologom, pri čemu se lekar informiše o tegobama i faktorima rizika kod pacijenta. Uključen je i fizikalni pregled kojim se otkrivaju mogući znaci bolesti, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza, edukacija pacijenta. Ehokardiografija srca služi za otkriva nje bolesti srčanog mišića i zalistaka, odnosno daje uvid u to da li ste preboleli infarkt (a da to niste ni znali). Popred toga, ECHO otkriva i da li imate neku srčanu manu, urođenu ili stečenu.

Kardiološka kontrola SA ECHO-om, Cena: 3500,00 dinara.
Ova vrsta kontrole podrazumeva snimanje EKG, specijalistički pregled i ECHO. Kardiološka kontrola je neophodna kako bi se prekontrolisalo stanje organizma i rezultati nakon terapije i uporedilo sa pređašnjim stanjem, te kako bi se odredila buduća terapija i lečenje.

Holter EKG (24-časovno praćenje EKG-a tj. srčanog rada), Cena: 2800,00 dinara.
Holter EKG je mali uređaj koji beleži električnu aktivnost srca tokom 24 časa. Ova metoda se radi  pacijentima koji imaju osećaj lupanja i preskakanja srca, vrtoglavice, gubitke svesti, bol u grudima ili drugu tegobu koja pobuđuje sumnju na zekrečenost krvnih sudova. Takođe je metoda preporučljiva onima koji upotrebljavaju Cialis, Levitru ili Viagru, jer jedino tako mogu da provere rad srca tokom seksualne aktivnosti.

Holter pritiska (24-časovno praćenje krvnog pritiska), Cena: 2500,00 dinara.
Ovo je jednostavna metoda pomoću koje se otkriva povišen krvni pritisak, pri čemu se dobija uvid u celodnevne i noćne vrednosti pritiska. Holter pritiska je veoma značajan, obzirom da kod velikog broja stanovništva povišen pritisak ne nosi nikakve simptome, zbog čega lečenje krvnog pritiska kasno počinje, najčešće posle ozbiljnih komplikacija i invalidnosti (infarkt, šlog, bubrežna slabost...).

Test opterećenja na pokretnoj traci, Cena: 3500,00 dinara.
Test opterećenja srca je metoda kojom se otkriva da li pacijent ima predispozicije za infarkt srca. Preporučuje se osobama koje imaju bolove u grudima, gušenje, ali i osobama koje nemaju tegobe, a koje imaju neki od faktora rizika (hipertenziju, pušenje, stres, povećane masnoće, povećan šećer, genetsku predispoziciju).

 

Biografija doktora: Ass. mr sc med dr Ilija Srdanović Kardiolog

dr Ilija Srdanović kardiolog

Ass. mr sc med dr Ilija Srdanović završio je Medicinski fakulltet u Novom Sadu, 1995. godine, gde mu je prosečna ocena bila 9,29. Dr Srdanović od 1997. godine radi na Institutu za Kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

U avgustu 2001. godine polaže specijalistički ispit iz Interne medicine, a subspecijalistički ispit iz Kardiologije polaže u junu 2004. godine. Kao interventni kardiolog, dr Srdanović je obavio oko 3.000 kateterizacionih procedura.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Dr Brana Kovačević

Mičurinova 28
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Ass. mr sc med dr Ilija Srdanović, kardiolog, u Poliklinici Dr Brana Kovačević vrši sve kardiološke usluge: kardiološki pregled, ultrazvuk srca (ECHO), holter EKG, holter pritiska, dopler karotida, kolor dopler dupleks sken vena i arterija nogu i ruku i ostalo.

Poliklinika Dr Brana Kovačević
Mičurinova 28
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Preporuka strane: