Dr Ilinka Nađ, neuropsihijatar – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Dr Ilinka Nađ, neuropsihijatar – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Ilinka Nađ Neuropsihijatar
Neuropsihijatrijski pregled i kućne posete

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Neuropsihijatrijski pregled

Pregled lekara specijaliste je klasičan pregled neurologa a obuhvata ispitivanje stanja svesti, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta, kontrole sfinktera.

Biografija doktora: Ilinka Nađ Neuropsihijatar

Neuropsihijatrijski pregled i kućne posete

Ilinka Nađ rođena je u Kotoru, završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 1990. godine, i specijalizirala neuropsihijatriju 1996., na Medicinskom fakultetu u  Novom Sadu. Završila je edukaciju iz  psihoanalitičke psihoterapije u trajanju od dve godine 1996. godine u Beogradu. Užu specijalizaciju iz Kliničke onkologije završila  je 2017. godine, na  Medicinskom fakultetu u  Novom Sadu.

Reference:

Augtor i koautor 49 profesionalnih i naučnih radova iz oblasti neurologije, psihijatrije, neuroonkologije, psihoonkologije, forenzičke psihijatrije, neuroimunologije i molekularne biologije, od kojih je u prestižnim časopisima publikovano više od 15. Učestvovala je u preko 25 neuroloških i onkoloških kliničkih studija.

Član je neurološke sekcije Srbije, član Sekcije neurologa Vojvodine, kao i psihijatrijske sekcije Srbije i Sekcije psihijatara Vojvodine. Član je Svetske neurološke sekcije. Član je udruženja za neuronagiologiju Srbije.

Autor je poglavlja iz nueurologije i psihijatrije u udžbeniku  Osnovi onkologije i palijativna nega onkološkog bolesnika”, Medicinski fakultet Novi Sad, 2008. godina.

Učetvovala je je kao predavač na brojnim univerzitetima i školama.

Učesnik je u više od 50 edukacija u Srbiji i svetu iz oblasti neurologije, psihijatrije i onkologije.

Zakazivanje pregleda

Ilinka Nađ

NeuropsihijatarMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Ilinka Nađ, neuropsihijatar. U ordinaciji Neuropraxis obavlja neuropsihijatrijski preglede.

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled