Dr Predrag Rašović Ortoped – Poliklinika Uromedica

Dr Predrag Rašović Ortoped – Poliklinika Uromedica

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Predrag Rašović Ortoped
Dr Predrag Rašović ortoped

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Uromedica NS

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Pregled specijaliste ortopeda
Ortopedski pregled podrazumeva pregled kičme, zglobova, mišića i kostiju. Indikacije su bolovi u leđima, bolovi u kostima, bolovi u zglobovima, deformacije kičme, nepravilno hodanje itd. Nakon uzimanja anamneze, lekar specijalista obavlja pregled koštano-zglobnog sistema i pregled bolesne regije. Najpre se vrši inspekcija pristupa, pa palpacija, a na kraju se meri opseg pasivnih i aktivnih kretnji svih zglobova i kičme.

Ultrazvučni pregled zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva
Pomoću ultrazvuka, može se dobiti detaljan prikaz zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva, što lekaru omogućava da ima jasnu sliku pri uspostavljanju dijagnoze. Obavlja se kada postoje bolovi ili povrede nekog od ovih organa. Pomoću ultrazvuka lekar će videti da li postoji neko reumatološko oboljenje.

Biografija doktora: Dr Predrag Rašović Ortoped

Dr Predrag Rašović ortoped

Dr Predrag Rašović je rođen u Novom Sadu 26.03.1976. godine. Osnovnu školu Prva Vojvođanska brigada završio je u Novom sadu,  1991. godine, kada upisuje gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj. Godine 1995. upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, koji je završio 2003. godine, sa prosečnom ocenom 8,21. U martu 2003 položio je stručni ispit, a od septembra 2004. je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u svojstvu volontera. Zaposlen je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju od maja 2006. godine.

Završio je doktorske studije iz oblasti Kliničke medicine, a doktorska teza mu je bila iz uže naučne oblasti - Hirurgija (ortopedija). Specijalizirao je ortopediju.

Zakazivanje pregleda

Dr Predrag Rašović

OrtopedMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Predrag Rašović, ortoped, u Poliklinici Uromedica obavlja pregled specijaliste ortopeda – pregled kičme, zglobova, mišića i kostiju, kao i ultrazvučni pregled zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva.

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: