Hemartroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemartroza, krv u nekom zglobu, pojava nastala kao posledica krvarenja.

Preporuka strane: