Hematemeza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematemeza, povraćanje krvi.

Preporuka strane: