Hemopneumotoraks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemopneumotoraks, nakupljanje krvi i vazduha u pleuralnoj šupljini, koja okružuje pluća.

Preporuka strane: