Hemoptiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoptiza, iskašljavanje krvi.

Preporuka strane: