Hepatosplenomegalija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hepatosplenomegalija, uvećanje i slezine i jetre, kao što se npr. viđa u Gošeovoj bolesti.

Preporuka strane: