Hernioplastika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hernioplastika, operacija kojom se uklanja klia.

Preporuka strane: