Milan Cvijanović Specijalista medicinske psihologije – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Milan Cvijanović Specijalista medicinske psihologije – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Milan Cvijanović, Specijalista medicinske psihologije
Milan Cvijanović Psiholog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Psihodijagnostičke procedure
U svrhu plana psihoterapije, saradnje sa drugim ekspertima ili procena aktuelnog stanja i efekata dotadašnje terapije, primena psiholoških mernih instrumenata.

Psihoterapija
Dugogodišnje iskustvo i edukacija nam daje osnovu za siguran i podržavajući terapijski odnos, koji će pomoći u kontroli emocionalnih problema, prepoznavanju vlastitih snaga i usklađivanju ciljeva sa željenim rezultatima. Podržavanje vaših napora u određivanju životnih izbora, izlaženju na kraj sa životnim izazovima. Suočavanju sa strahom, depresivnošću, teškoćama u komunikaciji, kontroli besa, anksioznosti, bračnim problemima, prevladavanje stresa, u svrhu ostvarivanja boljeg i punijeg života.

Biografija doktora: Milan Cvijanović, Specijalista medicinske psihologije

Milan Cvijanović Psiholog

Milan Cvijanović, diplomirao je na grupi za kliničku psihologiju u Beogradu, 1974.godine. Krajem iste godine zaposlio se u Domu Zdravlja u Novom Sadu, gde je radio do 1986.godine. Te godine prešao je u Klinički Centar u Novom Sadu na Institut za psihijatriju. Početkom 1983.godine završio je specijalizaciju iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U međuvremenu, u okviru usavršavanja iz psihoterapije, bio je dugogodišnji član prve iskustvene i edukativne grupe za geštalt psihoterapiju u tadašnjoj Jugoslaviji, u okviru edukacije iz geštalt terapije. Završio je četvorosemestralnu edukaciju iz analitičke psihoterapije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, 1990.godine. Od samog početka rada na Institutu za psihijatriju uključen je u sudska veštačenja, kao stalni sudski veštak za forenzičku psihologiju.

Profesionalna orijentacija je psihoterapija, psihodijagostičke procene i sudska veštačenja.

Član tima Neuropraxisa je od osnivanja ordinacije.

Zakazivanje pregleda

Milan Cvijanović,

Specijalista medicinske psihologijeMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Milan Cvijanović je specijalista medicinske psihologije. U ordinaciji Neuropraxis obavlja psihodijagnostičku proceduru i psihoterapiju.

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,