Dr sci med Radoslav Pejin Endokrinolog – Poliklinika Uromedica

Dr sci med Radoslav Pejin Endokrinolog – Poliklinika Uromedica

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr sci med Radoslav Pejin Endokrinolog
Dr Radoslav Pejin endokrinolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Uromedica NS

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički pregled endokrinologa bez ultrazvuka
Specijalistički pregled endokrinologa obuhvata detaljan pregled rada svih endokrinih žlezda. Tokom ovog pregleda obavlja se dijagnostika oboljenja endokrinih žlezda na osnovu analize rezultata dobijenih iz krvi i podataka dobijenih anamnezom, te se daje predlog terapije. Obavljaju se pregled funkcije hipofize, epifize, štitne žlezde, paraštitastih žlezda, grudne žlezde, nadbubrežne žlezde i gonada. Na taj način se otkrivaju bolesti štitne žlezde kao što su: uvećanje štitne žlezde, čvorići na štitnoj žlezdi, maligniteti, pojačano lučenje hormona (hipertireoza) ili smanjeno lučenje hormona (hipotireoza); bolesti hipofize: preterano ili smanjeno lučenje hormona, tumori; bolesti kao što su: šećerna bolest, gojaznost, anoreksija itd.

Endokrinološki pregled sa ultrazvukom štitne žlezde
Ukoliko često osećate umor, nervozu, izraženo znojenje, zaboravni ste, dobijate na težini ili je gubite bez promene u apetitu potrebno je da dođete na specijalistički pregled endokrinologa. Endokrinološki pregled obuhvata detaljan pregled funkcionisanja endokrinih žlezda uzimanjem anamneze tokom koje specijalista endokrinolog stiče uvid u tegobe i faktore rizika koji postoje kod pacijenta i proverom rezultata nivoa hormona koje one luče u krv. Nakon analize, obavlja se ultrazvuk štitne žlezde kojom se detaljno proverava njeno stanje i funkcionisanje. Ultrazvukom štitne žlezde se lokalizuju eventualne bolesti štitne žlezde, kao što su čvorići, uvećanje štitne žlezde i maligne promene. Na osnovu ovog detaljnog pregleda određuje se potrebna terapija.

Biografija doktora: Dr sci med Radoslav Pejin Endokrinolog

Dr Radoslav Pejin endokrinolog

Dr sci med Radoslav PejinRadoslav Pejin zaposlen je na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Vojvodine, kao lekar internista endokrinolog. Studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 1997. godine, sa prosečnom ocenom 9, 63, a predmet Interna medicina je položio sa ocenom 10. Magistarski rad pod naslovom Metabolizam kosti u toku supstitucione terapije primarnog hipotireodizma odbranio je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2002. godine, a ispit iz uže specijalizacije endokrinologija 2005. godine. U toku je izrade doktorske disertacije pod nazivom Nivoi iksidativnog stresa, markera, inflamacije i telesne kompozicije kod gojaznih bolesnika sa i bez tipa 2 šećerne bolesti. Autor je i koautor 26 radova i saopštenja. Učesnik je većeg broja naučnih skupova gde je prezentovao svoje radove. Asistent je na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Zakazivanje pregleda

Dr sci med Radoslav Pejin

EndokrinologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr sci med Radoslav Pejin, endokrinolog, u Poliklinici Uromedica obavlja endokrinološki pregled, sa ili bez ultrazvuka štitne žlezde, lečenje bolesti štitne žlezde, bolesti hipofize, šećerne bolesti, gojaznosti, anoreksije.

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: