Mr sci. dr Slađana Sakač – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Mr sci. dr Slađana Sakač – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Mr sci. dr Slađana Sakač Specijalista dečje neurologije i subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

EEG dijagnostika i snimanje
Elektroencefalografija (EEG) je dijagnostička metoda kojom se utvrđuju i mere moždani talasi. Ona veoma precizno detektuje abnormalnosti na mozgu, a uz to je bezbolna i ne nosi rizik od zračenja. Sve su to razlozi zbog kojih je EEG najčešće upotrebljivana metoda u neurologiji.

Klinički pregled dece i odraslih sa epizodičnim poremećajima stanja svesti i epilepsijom

Biografija doktora: Mr sci. dr Slađana Sakač Specijalista dečje neurologije i subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom

Mr sci. dr Slađana Sakač, specijalista dečje neurologije i subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom rođena je  u Šapcu, gde je završila osnovnu školu.

Završila je srednju prirodno-matematičku Gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu i tada je proglašena za najboljeg đaka generacije 1988.godine.

Medicinski fakultet završila u Novom Sadu 1995.godine.

Od 1996. godine zaposlena je na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine.

Specijalistički ispit iz oblasti dečje neurologije je položila 2001. godine.

Tokom 2002/2003. završila je Školu kliničke elektroencefalografije pod mentorstvom prof. dr D. Sokića u Beogradu na Institutu za Neurologiju, Kliničkog centra Srbije.

Magistarsku tezu odbranila gde je stekla zvanje  magistra  medicinskih nauka.

Kao stipendista Evropske federacije neurologa je više meseci bila radno angazovana na Klinici Neurologisches Zentrum Rosenhugel-Freiherr Nathaniel von Rotschild, u Beču pod mentorstvom prof. dr Bruno Mamoli.

Završila je subspecijalističke studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i stekla je stručno zvanje specijaliste uže specijalizacije iz kliničke neurofiziologije sa epileptologijom.

Od 2019. je šef kabineta za elektroencefalografju (EEG) i evocirane potencijale (EP) na Klinici za Neurologiju, KCV.

Višegodišnje kliničko iskustvo u radu sa pacijentima obolelim od epilepsije raznih generacijskih dobi, kao i ostalim patoloskim stanjima u neurologiji dece i odraslih. Član je mnogih nacionalnih i internacionalnih udruženja. Autor je i koautor brojnih radova. Aktivno govori nemački jezik. Majka troje dece.

Zakazivanje pregleda

Mr sci. dr Slađana Sakač

Specijalista dečje neurologije i subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijomMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Mr sci. dr Slađana Sakač, specijalista dečje neurologije i subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom. U ordinaciji Neuropraxis obavlja elektroencefalografske (EEG) preglede odraslih i dece, kao i  kliničke preglede dece i odraslih sa epizodičnim poremećajima stanja svesti i epilepsijom.

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled