Oboljenja pluća prouzrokovana prašinom (Pneumokonioze)

Da li izloženost prašini uvek stvara plućne tegobe?

Ne. Razne vrste prašine i isparenja mogu se duže vremena udisati a da ne dovedu ni do kakvog oboljenja pluća.

Koje su najneškodljivije prašine?

Prašina koja nastaje u toku varenja gvožđa, čestice zemljane prašine, kao i ugljena prašina iz ugljenokopa.

Kako ugljena prašina utiče na pluća?

Ona ne proizvodi nikakve simptome mada pluća rudara kao i, u stvari svih gradskih stanovnika, postaju crna zbog naslaga ugljene prašine.

Koje su najštetnije vrste prašine?

Kvarcna, azbestna, talk, prašina od šećerne trske, pamučnih vlakana i berilijuma (prašina iz fluorescentnih lampi).

Koja su najozbiljnija oboljenja prouzrokovana prašinom?

Silikoza. Ona nastaje u uslovima napornog rada u rudnicima kamenog uglja, zlata i olova, usled rada u kamenolomima i žljunkarama i u proizvodnji i separaciji izvesnih abraziva.

Posle koliko duge izloženosti ovim nadražujućim uticajima se pojavljuju simptomi?

Posle najmanje dve godine.

Koji su simptomi silikoze?

Ona prouzrokuje progresivno oštećenje plućnog tkiva. To zatim vodi zapaljenju pluća; tuberkuloza nije retka komplikacija. Može postojati umereno ili izraženo kratki dah, hronični kašalj i poremećaj plućne funkcije. Izdržljivost pri radu u težim slučajevima ovog oboljenja je znatno smanjena.

Kako se postavlja dijagnoza silikoze?

Analiziranjem istorije pacijenta, ispitivanjem uzoraka prašine na radnom mestu i zapažanjem karakteristične rendgenske slike pluća.

Može li se silikoza sprečiti?

Da. Dobrim uslovima na radu, maskama i drugim zaštitnim higijensko-tehničkim sredstvima kao što su ventilatori itd.

Može li se silikoza lečiti?

Ne. Kad jedanput nastupi oštećenje plućne funkcije i kad se na plućima pojave ožiljci, ne postoji nikakav način da se proces zaustavi. Pacijente treba čuvati od daljeg izlganja prašini da ne bi došlo do većih oštećenja.

Šta je azbestoza?

Bolest kod koje udisanje azbestnih vlakana prouzrokuje oštećenja pluća. Simptomi su isti kao kod silikoze.

Šta je bisinoza?

Bolest pluća prouzrokovana udisanjem pamučne prašine tokom perioda od dvadeset ili više godina. Smatra se da predstavlja alergijsko stanje, i dovodi do kašlja i šlajma kao i bronhitis.

Šta je bagasoza?

Oboljenje pluća nastalo udisanjem prašine od vlakana šećerne trske iz bala koje su bile magacionirane duže vremena. Može biti alergijska reakcija na gljivičnu prašinu.

Šta su tzv. farmerska pluća?

Akutno plućno oboljenje koje se sreće kod zemljoradnika i koje je prouzrokovano prašinom ubuđale slame.

Šta je bolest punjenja silosa?

Oboljenje pluća koje se sreće među radnicima koji udišu izvesne azotne gasove što se razvijaju u silosima.