Zglob - 128 članka

Sinovijalna tečnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinovijalna tečnost, bistra žućkasta tečnost obično prisutna u malim količinama u nekom zglobu.

Sinhrondoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sinhrondoza, spoj dve kosti u kome između njih leži rskavica, kao što je npr. zglobljavanje kostiju u sakroilijačnom zglobu.

Subakromijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subakromijalan, odnosi se na oblast neposredno ispod ra- menog zgloba.

Rame – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rame, zglob i oblast u kojoj se ruka spaja sa telom.

Reumatska groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reumatska groznica, zapaljenjska reumatska bolest dece udružena s napadima visoke temperature, s bolnim otocima zglobova i zapaljenjem srčanih struktura.

Reumatoidni artritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reumatoidni artritis, zapaljenje zglobova udruženo sa simptomima koji podsećaju na reumatizam.

Reumatizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reumatizam, izraz koji se upotrebljava da opiše mnoga stanja udružena sa oboljenjem mišića, tetiva i zglobova obično praćena nestalnim bolom.

Rskavica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rskavica, elastična, polučvrsta tkiva koja pokrivaju površine nekih kostiju i zglobova.

Panartritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Panartritis, zapaljenje velikog broja zglobova.

Patela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Patela, čašica kolenog zgloba.

Prehondritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prehondritis, zapaljenje oko rskavice nekog zgloba.

Pertesova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pertesova bolest, karakteristično oboljenje kosti koje obuhvata zapaljenje glave i vrata butne kosti u zglobu kuka.

Poliartritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poliartritis, zapaljenje više zglobova.

Proprioceptivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Proprioceptivan, termin se odnosi na impulse iz zglobova, tetiva i mišića.

Olekranon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Olekranon, krajne u lakatnom zglobu, glava lakatne kosti.

Navikularna kost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Navikularna kost, kost u obliku čira koja je lokalizovana u ručju ili kostima skočnog zgloba.

Cerebralna oduzetost

Šta je cerebralna oduzetost? To nije samo jedna bolest već grupa neuroloških poremećaja koja napada decu i počinje pri rođenju. Deca koja imaju cerebralnu oduzetost teško hodaju i imaju mnoge nevoljne pokrete udova i mišića…

Otkazivanje srca (Srčana insuficijencija)

Šta je otkazivanje srca? Otkazivanje srca, u medicini poznato kao dekompenzacija srca (ili srčana insuficijencija), može da bude prouzrokovano nekim od napred pobrojanih poremećaja. Ovaj izraz se primenjuje kada srce više nije u stanju da…

Lepra – Guba

Šta prouzrokuje lepru? Smatra se da lepru (gubu) izaziva klica zvana »Hensenov bacil«. Da li je lepra veoma zarazno oboljenje? Ne. To je često uobičajeno pogrešno mišljenje. Lepra je samo blago zarazna, a načini na…

Krajnici i adenoidi (treći krajnik)

Šta su krajnici i gde se nalaze? Krajnici su dve jajaste, žlezdi slične strukture, dugačke oko četiri, a široke oko dva santimetra, koje se nalaze na stranama grla (ždrela), odmah iznad i iza nivoa jezika.…

Rehabilitacija – koji su ciljevi, kada je najkorisnija

Koji su ciljevi rehabilitacije? a. Vraćanje pacijenata u što je moguće normalnije fizičko stanje. b. Poboljšanje emocionalnog stanja pacijenta tako da se što bolje može prilagoditi situaciji u kojoj se nalazi i svojoj bolesti. c.…

Masaža – korisni efekti i kada je ne treba koristiti

Koji su korisni efekti pravilno primenjene masaže? a. Olakšava (relaksira) mišiće. b. Povećava pokretljivost zglobova, mišića i tetiva. c. Povećava priliv krvi u taj deo tela. Da li je preporučljivo da se pacijent sam podvrgava…

Terapija vodom (Hidroterapija)

Šta je hidroterapija? To je vrsta fizikalne terapije kod koje se koristi voda. Kakve su koristi od hidroterapije? Bazeni za plivanje, strujne kade, topli tuševi i kade su odlično sredstvo za smanjenje spazma i povećanje…

Toplotna terapija (Termoterapija)

Uopšte uzevši, kako toplota pomaže povređenom delu? Ona ima dva korisna efekta: a. Povećava priliv krvi u povređeni deo tela i na taj način omogućuje bolje zarastanje. b. Smanjuje spazme krvnih sudova i mišića i…

Maleolus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Maleolus, medijalni, donji deo tibije, golenjaće, smešten na unutrašnjoj strani skočnog zgloba.

Maleolus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Maleolus, lateralni, donji deo fibule, lišnjače, na spoljnoj strani skočnog zgloba.

Maleolus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Maleolus, zaokrugljeni, izbočeni deo članka, skočnog zgloba, gležanj.

Meniskus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meniskus, rskavica u obliku srpa koja naleže na plato tibije unutar kolenog zgloba. Ova rskavica se često povredi za vreme sportskih aktivnosti.

Membrana, sinovijalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, sinovijalna, tanak sloj tkiva koji oblaže zglobove.

Mišić – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić, muskul, mesnati delovi tela, tkivo sastavljeno od vlakna koje može da se skuplja i opruža i na taj način pokreće kosti i zglobove.

Mobilizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mobilizacija, oslobađanje nekog organa od njegovih pripoja; takođe vraćanje pokretljivostv ukrućenom zglobu.

Muskuloskeletni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muskuloskeletni sistem, kosti, mišići, ligamenti, tetive i zglobovi organizma.

Koleno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Koleno, zglob između butne kosti i potkolenih kostiju.

Kondilus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kondilus, okruglasti deo kosti na zglobnim okrajcima, čukalj.

Kuk – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kuk, zglob koji sačinjava gornji deo butne kosti i karlična kost; koksa.

Reumatska groznica – simptomi i lečenje bolesti

Šta je reumatska groznica? Reumatska groznica je specifično oboljenje za koje se smatra da je poreklom bakterijsko. Karakteriše se napadima groznice koja traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Osim toga, patološkim procesom, zapaljenjem mogu…

Iks noge – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iks noge, rakljaste noge, rakljasta kolena, stanje u kome su kolena priljubljena jedno uz drugo, dok skočni zglobovi nisu.

Intrakapsularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Intrakapsularan, unutar kapsule koja okružuje zglob.

Hemartroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemartroza, krv u nekom zglobu, pojava nastala kao posledica krvarenja.

Hidartroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hidartroza, tečnost u nekom zglobu; voda u kolenu.