Prof. dr Artur Bjelica Ginekolog, Edrokinolog – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Prof. dr Artur Bjelica Ginekolog, Edrokinolog – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Artur Bjelica Ginekolog Akušer, Endokrinolog
Prof. dr Artur Bjelica, ginekolog, endrokinolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Specijalna ginekološka bolnica Genesis Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Prenatalne genetske konsultacije
Prenatalne genetske konsultacije obuhvataju prikupljanje detaljne anamneze oba bračna partnera sa ciljem prevencije razvoja genetskih poremećaja kod novorođenčeta.

Analiza ultrazvučnih i biohemijskih markera za hromozomopatije i genetska oboljenja (DOUBLE i TRIPPLE test)
Na osnovu DOUBLE i TRIPPLE testa dobija se informacija o biohemijskim markerima koji ukazuju na mogućnost i procentualnu verovatnoću pojave hromozomopatija i genetskih oboljenja kod novorođenčeta.

Prenatalna dijagnostika - biopsija horionskih čupica (CVS, horiocenteza)
Prenatalna dijagnostika izuzetno važna za otkrivanje hromozomskih aberacija i genetskih oboljenja. Biopsija horionskih čupica se obavlja između 11. i 14. (13+6) gestacijske nedelje. Preporučuje se kod parova kod kojih postoji povećan rizik od genetskih i hromozomskih poremećaja. Ukoliko ste Rh negativni, obavezno to naglasite ginekologu, jer će biti potrebno da primite injekciju Rh imunoglobulina nakon procedure za slučaj da se bebina krv pomeša sa Vašom.

Prenatalna dijagnostika - amniocenteza (AC)
Prenatalna dijagnostika kariotipa ploda obuhvata niz testova, među kojima je i amniocenteza. Ona detektuje promene u broju i strukturi hromozoma ploda, a preporučuje se u slučaju da je majka ima preko 35 godina, pojava hromozomskih ili genetskih bolesti u porodici ili pozitivan nalaz krvnih pretraga. Amniocenteza se obavlja između 16. i 30. gestacijske nedelje.

Ekspertni ultrazvuk u prvom trimestru
Ekspertni ultrazvuk u prvom trimestru radi se između 11. i 14. gestacijeske nedelje ( 13+6). Tokom ovog ultrazvuka određuje se debljina zadebljanja vratnog nabora (NT - nuhalna translucenca), ragistruje se postojanje nosne kosti, protok krvi kroz levu i desnu komoru srca ploda, procenjuje se osnovna anatomija srca bebe, položaj srčanih šupljina, velikih krvnih sudova itd. Pored toga, procenjuje se i kvalitet formirane posteljice. Ekspertni ultrazvuk je jako bitan, jer se na osnovu njega isključuje 60% mogućnosti oštećenja ploda, ali i detektuju srčane mane koje predstavljaju najčešće nepravilnosti ploda.

Rani anomalijski ultrazvuk
Rani anomalijski ultrazvuk obavlja se između 14. i 18. gestacijske nedelje (17+6)

Ekspertni ultrazvuk u drugom trimestru
Ekspertni ultrazvuk u dtugom trimestru obavlja se između 18. i 25. nedelje trudnoće (24+6). Tokom ovog ultrazvuka procenjuje se izgled ploda, veličina malog mozga, razmak između očnih jabučica, proverava se prisustvo srednje kosti petog prsta, veličina nosa, uva i stopala, veličina butne kosti i nadlaktice. Ekspertni ultrazvuk u drugom trimestru omogućava proveru da li je započela treća faza razvoja mozga, rast i funkciju srca ploda , organa za varenje, organa za izlučivanje mokraće itd.

Fetalna ehokardiografija sa Doppler-om
Fetalna ehokardiografija sa Doppler-om obavlja se nakon 20. gestacijske nedelje. Ona predstavlja eksperski ultrazvuk srca ploda, tokom kojeg se obavlja detaljan pregled srca, proverava anatomija i funkcionalnost obe komore, obe pretkomore, aorta, njen izlaz iz leve komore, plućna arterija, srčana pregrada itd.

Merenje dužine cervikalnog kanala
Merenje dužine cervikalnog kanala služi kao predikcija prevremenog porođaja. Crvikalni kanal bi trebalo da bude doboljno dugačak i da nije otvoren kako bi bili sigurniji da neće doći do prevremenog porođaja. Dužina cervikalnog kanala zavisi i od stadijuma trudnoće i nakon 37. nedelje ona se značajno smanjuje. U slučaju prevremenog skraćenja grlića materice, potrebno je sprovesti dodatna istraživanja kako bi se sprečio prevremeni porođaj.

Praćenje fetalne biometrije i Doppler kod zastoja u rastu
Praćenje fetalne biometrije i Doppler kod zastoja u rastu obavljaju se u slučaju da dođe do usporavanja u razvoju fetusa. Tada je potrebno detaljno i znatno češće pratiti njegov razvoj kako bi se otkrilo da li je taj zastoj privremenog karaktera ili fetus u potpunosti prestaje da se razvija te je potrebno okončati trudnoću. Isto tako, zastoj u rastu može dovesti do prevremenog porođaja ili nezrelosti fetusa na rođenju.

Praćenje i kontrola blizanačkih trudnoća
Blizanačke trudnoće su znatno rizičnije od drugih trudnoća. Zbog toga je potrebno pomno praćenje i kontrola ovakvih trudnoća kako bi se one iznele do kraja i rodila zdrava novorođenčad.

Praćenje visokorizičnih trudnoća
Visokorizične trudnoće obuhvataju trudnoće majki sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom, trudnoće sa zastojem u razvoju ploda, trudnoća kod premladih ili previše starih žena, trudnoća sa prethodnim spontanim pobačajima, ukoliko dođe do prevremenog pucanja plodove vode itd.

Rano detektovanje raka dojke
Novi test Igenomix-a, jedne od najreferentnijij i najuspešnijih kompanija za genetiku u Evropi i svetu. Ukoliko žena od svojih roditelja nasledi mutaciju BRCA1 ili BRCA2 gena, pod povećanim je rizikom za razvoj raka dojke ili jajnika. Muškarci nosioci mutacije ovih gena imaju povećan rizik za razvoj karcinoma dojke, a oba pola su pod većim rizikom od razvoja i drugih tipova karcinoma. Testiranje BRCA1 i BRCA2 gena u lgenomix-u omogućava testiranje mutacija u oba ova gena, ukoliko u porodici ima obolelih članova. U slučaju pozitivnog nalaza, test omogućava da se donese odluka o potrebi učestalih dijagnostičkih kontrola ili odgovarajućih procedura lečenja, kako kod osobe kod koje se detektuju mutacije gena, tako i kod njenih rođaka.

Neinvazivni prenatalni test NACE
NACE test je jedan od najsavremenijih prenatalnih testova današnjice, koji vam na jednostavan i potpuno bezbedan načinomogućava da sa tačnošću od preko 99 odsto otkrijete da li postoji rizik da beba koju nosite ima neku od najčešćih hromozomskih nepravilnosti. Izvodi se tako što se trudnici izvadi krv, a rezultati se dobijaju unutar 3 dana od prispeće uzorka u laboratoriju.

ERA – test endometrijalne prijemčivosti
Test je namenjen svima koji planiraju trudnoću, a imaju problem sa implantacijom (usađivanjem oplođene jajne ćelije u telo materice). ERA test je jednostavna i brza procedura. Uzima se uzorak tkiva endometrijuma (biopsija) koju izvodi ginekolog. Nakon primanja uzorka tkiva, laboratorija analizira ekspresiju 238 gena koji su povezani sa statusom endometrijalne prijemčivosti. ERA prediktor, specijalno dizajniran od strane IVIOMICS-a, obrađuje dobijene podatke i klasifikuje uzorak kao prijemčiv ili ne prijemčiv. Rezultat procedure određuje da li će pacijentkinjin endometrijum biti adekvatan za usađivanje embriona nakon embrio-transfera ili ne, u cikulusu kada je načinjena biopsija. Ukoliko analiza pokaže da je endometrijum prijemčiv za implantaciju, tada se definiše prozor implantacije, tj. tačan dan kada treba sprovesti transfer embriona i povećati mogućnost uspeha celokupnog IVF tretmana.

Biografija doktora: Prof. dr Artur Bjelica Ginekolog Akušer, Endokrinolog

Prof. dr Artur Bjelica, ginekolog, endrokinolog

Artur Bjelica je rođen 1970. u Gorlicama (Poljska). Osnovo i srednje obrazovanje – smer biologija stekao je u Novom Sadu.

Studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu započeo je 1989. i završio 1995. godine. Tokom 1997-2001. godine specijalizirao je ginekologiju i akušerstvo, a 2007. godine završio je užu specijalizaciju iz endokrinologije. Magistarske studije na Medicinskom fakultetu završio je 2003. obranivši tezu pod nazivom “Trudnoćom indukovana hipertenzija – psihosomatski aspekti”, a stepen doktora medicinskih nauka stekao je 2004. godine odbranivši disertaciju pod nazivom “Determinante kontraceptivnih nauka u ženskoj studentskoj populaciji”.

Od 2006. godine nalazi se na poziciji Šefa odseka za reproduktivu endokrinologiju na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodine. U svom kliničkom radu usmeren je na dijagnostiku i lečenje steriliteta, metode asistirane reprodukcije kao i tretman poremećaja iz oblasti reproduktivne endokrinologije. Svoje znanje i veštine usavršavao je učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima kao i tokom studijskih boravaka u Austriji, Maleziji, Južnoafričkoj republici i Argentini. Od 2001. do 2009. godine bio u zvanju asistenta na Katedri za opstetriciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, od 2009. godine u zvanju docenta, a od 2014. u zvanju profesora na istoj katedri.

Pored obrazovanja iz domena medicinskih nauka, završio je studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom sadu, 1999. godine, a 2005. godine stekao zvanje doktora psiholoških nauka sa disertacijom pod nazivom “Spremnost za promene i motiv postignuća u procesu modernizacije polnih uloga”. Govori engleski, italijanski, francuski, poljski i ruski jezik.

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Artur Bjelica

Ginekolog Akušer, EndokrinologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr Artur Bjelica, ginekolog – akušer, vrhunski stručnjak iz veoma široke oblasti koju obuhvata prenatalna dijagnostika, obaviće sve vrste pregleda i analiza kako biste bili sigurni da će se Vaša trudnoća odvijati kako treba i Vaše potomstvo biti zdravo.

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: