Prof. dr Josip Čikoš, kardiolog – Poliklinika Atina

Prof. dr Josip Čikoš, kardiolog – Poliklinika Atina

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Josip Čikoš Internista - kardiolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički pregled kardiologa - Cena: 3500 din
Specijalistički pregled kardiologa, odnosno kardiološki pregled, pored snimanja EKG-a, podrazumeva razgovor sa kardiologom, pri čemu se lekar informiše o tegobama i faktorima rizika kod pacijenta. Uključen je i fizikalni pregled kojim se otkrivaju mogući znaci bolesti, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza, edukacija pacijenta.

Ehokardiografija (ultrazvuk srca) - Cena: 3000 din
Ehokardiografija srca služi za otkrivanje bolesti srčanog mišića i zalistaka, odnosno daje uvid u to da li ste preboleli infarkt (a da to niste ni znali). Pored toga, ECHO otkriva postojanje neke srčane mane, urođene ili stečene. Za ultrazvuk srca se koristi sonda koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša. Metoda je neinvazivna i bezbolna, bez štetnih dejstava.

Holter pritiska - Cena: 2000 din
Holter pritiska je poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati, koji beleži sve promene na sprovođenju srčanog impulsa.

Holter EKG (24-časovno praćenje EKG-a tj. srčanog rada) - Cena: 3500 din
Holter EKG je mali uređaj koji beleži električnu aktivnost srca tokom 24 časa. Ova metoda se radi  pacijentima koji imaju osećaj lupanja i preskakanja srca, vrtoglavice, gubitke svesti, bol u grudima ili drugu tegobu koja pobuđuje sumnju na zekrečenost krvnih sudova. Takođe je metoda preporučljiva onima koji upotrebljavaju Cialis, Levitru ili Viagru, jer jedino tako mogu da provere rad srca tokom seksualne aktivnosti.

Test opterećenja - Cena: 3500 din
Test opterećenja srca je metoda kojom se otkriva da li pacijent ima predispozicije za infarkt srca. Preporučuje se osobama koje imaju bolove u grudima, gušenje, ali i osobama koje nemaju tegobe, a koje imaju neki od faktora rizika (hipertenziju, pušenje, stres, povećane masnoće, povećan šećer, genetsku predispoziciju).

Biografija doktora: Prof. dr Josip Čikoš Internista - kardiolog

Prof. dr Josip Čikoš, internista kardiolog rođen je 1943.godine u Sririgu. Medicinske studije je završio 1967.godine a specijalizaciju iz Interne medicine 1975.godine u Novom Sadu.

Na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici (1977.godine) nalazio se na radnom mestu šefa Odseka za aritmije srca i pejsmejkere Klinike za kardiologiju. Za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti izabran je 1980.godine i tu funkciju obavlja do oktobra 2000. godine. Za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti izabran je 1980. godine i tu funkciju je obavljajo do oktobra 2000. Od oktobra 2000. godine je bio savetnik na Institutu za KVB i redovni profesor na Klinici za kardiologiju, odnosno na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Doktorsku disertaciju iz poremećaja srčanog ritma odbranio je 1984. godine. Akademsku karijeru na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je započeo kao asistent na predmetu Interna medicina 1974. da bi za redovnog profesora na istom predmetu bio  izabran 1996.god.

Objavio je preko 180 stručno-naučnih radova u domaćoj i stranoj literaturi, zatim 3 monografije iz kardiologije, i koautor je udžbenika “Kardiologija”.

U toku dugogodišnje karijere u Institutu za KVB u Sremskoj Kamenici, pored obavljanja neinvazivnih i invazivnih dijagnostičkih prodecura u oblasti poremećaja srčanog ritma, svakodnevnim pregledima i radu na terapijskim postupcima i kontroli hospitalizovanih I ambulantnih srčanih bolesnika, stekao je veliko kiničko iskustvo kardiologa. Tokom dvadesetogodisnjeg vođenja Instituta za kardiovaskularne bolesti, ta institucija je postigla međunarodnu afirmaciju zbog visokih stručnih dometa. Sa više desetina hiljada neinvazivnih i invazivnih dijagnostičkih postupaka i operacija na otvorenom srcu, kao i sa rezultatima koji su priznati i od najpoznatijih kardiovaskularnih centara u svetu, Institut se svrstao među vodeće evropske centre za kardiovaskularna oboljenja.

Prof. dr Cikoš  je dobitnik brojnih visokih priznanja stručnih i državnih institutcija.

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Josip Čikoš

Internista - kardiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr Josip Čikoš internista – kardiolog. Obavlja specijalistički pregled, ehokardiografiju, test opterećenja, holter ritma, holter krvnog pritiska.

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: