Prof. dr Ksenija Božić Neuropsihijatar Epileptolog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof. dr Ksenija Božić Neuropsihijatar Epileptolog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Ksenija Božić Neuropsihijatar - epileptolog
Prof. dr Ksenija Božić, Neuropsihijatar, Epileptolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Neurološki pregled
Pregled lekara specijaliste je klasičan pregled neurologa a obuhvata ispitivanje stanja svesti, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta, kontrole sfinktera.

EEG dijagnostika i snimanje
Elektroencefalografija (EEG) je dijagnostička metoda kojom se utvrđuju i mere moždani talasi. Ona veoma precizno detektuje abnormalnosti na mozgu, a uz to je bezbolna i ne nosi rizik od zračenja. Sve su to razlozi zbog kojih je EEG najčešće upotrebljivana metoda u neurologiji.

Biografija doktora: Prof. dr Ksenija Božić Neuropsihijatar - epileptolog

Prof. dr Ksenija Božić, Neuropsihijatar, Epileptolog Novi Sad

Prof. dr Ksenija Božić je priznati neurolog, epileptolog i klinički neurofiziolog.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1977. god. sa prosečnom ocenom 9,32.

Zaposlila se 1979. na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje u Novom Sadu.

Specijalistički ispit iz Neuropsihijatrije je položila 1985. Završila je edukaciju iz kliničke elektroencefalografije i poligrafije (1988.) i metode evociranih potencijala (1990.). Od 2006. je subspecijalista Kliničke neurofiziologije sa epileptologijom.

Bila je načelnik odeljenja za epilepsije i nediferencirane krize svesti na Klinici za Neurologiju KC Vojvodine (od 1992.- 1999. i od 2007. do 2017).

Magistrirala je 1989god. a doktorirala 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Svoje pedagoško iskustvo započela je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1987. kao asistent na Katedri za neurologiju. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2011 godine.

Svoje iskustvo iz oblasti neurologije prezentovala je na velikom broju stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Autor je i koautor preko 200 naučnih radova od kojih je 14 u časopisima sa SCI liste.

Član je internacionalne lige za borbu protiv epilepsije (ILAE) i srpske lige za borbu protiv epilepsije.

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Ksenija Božić

Neuropsihijatar - epileptologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: