Prof dr Ljiljana Gvozdenović Anesteziolog – Poliklinika Uromedica NS

Prof dr Ljiljana Gvozdenović Anesteziolog – Poliklinika Uromedica NS

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof dr Ljiljana Gvozdenović Anesteziolog
Dr Ljiljana Gvozdenović, anesteziolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Uromedica NS

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Davanje anestezije pred hirurške intervencije
Sve potrebne intervencije obavljaju se uz prethodno davanje anestetika u venu ili njihovim udisanjem, čime se postiže da pacijent ne oseća bol, relaksiran je, ne seća se intervencije i subjektivni osećaj dužine njenog trajanja se značajno skraćuje.

Terapija bola

Biografija doktora: Prof dr Ljiljana Gvozdenović Anesteziolog

Dr Ljiljana Gvozdenović, anesteziolog

Redovni professor na Medicinskom fakultetu u Novom sadu, kao i Redovni clan Akademije Medicinskih nauka SLD i ogranka Vojvodjanske Akademije medicinskih nauka dr Ljiljana Gvozdenović, završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu kao prva u generaciji.

Zaposlena je na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju, Kliničkog centra Vojvodine.

U toku specijalizacije bila je na stručnom usavršavanju u Canadi, u bolnici "The Greater Niagara General Hospital", Niagara Falls, Ontario, Cornell Universuty, New York, Harvard, Boston, USA, "General Hospital" u Torontu kao i bolnici, "St. Luis", u Montrealu. Bila je na stručnom usavršavanju u «Chelsea and Westminster Hospital”, London, G. Britain, na poziv eminentnog Prof dr Neil Soni. Magistrirala je i doktorirala i položila specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom.

Član je predsedništva Sekcije za anesteziologiju i reanimaciju i intenzivno lečenje SLD-a, Srpskog Aktiva za regionalnu anesteziju (SARA), European Society of Intensive Care Medicine i European Association of Trauma and Emergency Surgery. 2010. godine dobila je Plaketu Srpskog Lekarskog Društva. 2011. godine je dobila Zahvalnicu, od strane studenata I dekana Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, za saradnju i učešće na 52 Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem.

Sekretar je Aktiva za terapiju bola i Aktiva za intenzivnu terapiju, Predsedništva sekcije Srbije.
Prof dr Ljiljana Gvozdenović, predaje i učestvuje u komisiji studentskih ispita, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu u okviru predmeta hirurgija, urgentna medicina, gerijatrija, eksperimentalna hirurgija, stomatologija, zravstvena nega.

Predavač je i član ispitne komisije na predmetu stomatološka anesteziologija. Predavač je i član ispitne komisije Medicinskog fakulteta na engleskom jeziku na predmetu hirurgija i stomatološka anesteziologija. Predavač je studentima osnovnih studija Zdravstvene nege.

Predsednik je ispitne komisije specijalizantima anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom. Član je specijalističke komisije iz urgentne medicine. Član je komisije za odbranu doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu u Nom Sadu i Beogradu.

Prof dr Ljiljana Gvozdenović je imenovana za rukovodioca na doktorskim akademskim studijama kliničke medicine : za predmet: Atuelnosti u urgentnoj medicini, kao i nastavnik na predmetu: Aktuelnosti u anesteziologiji i na predemetu: Politrauma.

Mentor je mnogih studentskih, naučnih i diplomskih radova, kao i recenzent i mentor doktorskih teza. Objavila je preko 500 stručnih i naučnih radova, od kojih, 22 monografije ( u 5 je autor). Koautor je u 8 udžbenika, u 14 poglavlja. Urednik je stručnog časopisa “Medicina danas”.

Govori, čita i piše Engleski jezik, o čemu poseduje sertifikat Britisch Councill-a. Služi se Nemačkim i Italijanskim jezikom.

Zakazivanje pregleda

Prof dr Ljiljana Gvozdenović

AnesteziologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof dr Ljiljana Gvozdenović, saradnik u poliklinici Uromedica NS kako bi sve intervencije prošle što bezbolnije i bez traume. Brižan pristup, pažljivo postupanje sa anesteticima i njihovo nežno plasiranje od strane Prof dr Ljiljana Gvozdenović čine da osobe koje jednom postanu pacijent ove poliklinike ostanu zauvek i isključivo njeni verni pacijenti.

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: