Studio za održavanje i negu tela

Studio za održavanje i negu tela

Fizikalna medicina i rehabilitacija Novi Sad – Studio za održavanje i negu tela Motus

Fizikalna terapija i rehabilitacija Novi Sad

U studiu za održavanje i negu tela Motus se radi fizikalna terapija i rehabilitacija, a akcentom na manuelnu medicinu. Manuelna terapija, kiropraktika, kineziterapija, elektroterapija, rehabilitacija. Masaža.