Ambiseksualan

Ambiseksualan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ambiseksualan, osećanja i reakcije koja nisu tipična ni za muški ni za ženski pol, već imaju karakteristike oba pola.