Ameba

Ameba – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ameba (entameba histolitika), a karakteriše se čestim dijarejama (prolivom).

Ameba – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ameba, jednoćelijski organizam. Neke vrste mogu da prouzrokuju dizenteriju.