Amiloidna degeneracija

Amiloidna degeneracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amiloidna degeneracija, naslage amiloida u tkivima i organima koji degenerišu.