Anamneza

Anamneza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anamneza, istorija bolesti, podaci koje bolesnik daje lekaruo ranijim bolestima.