Aurikula

Aurikula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aurikula, spoljni deo uha, ušna školjka. Ovaj termin se takođe upotrebljava za srčane pretkomore ili za jedan njihov deo.