Burza

Burza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Burza, mala kesa sačinjena od mekog tkiva, a smeštena između delova koji se pokreću jedan u odnosu na drugi; opna zgloba.