Čašica kolena

Čašica kolena – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Čašica kolena, patela; kost koja leži iznad kolenog zgloba.