CC

CC – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

CC, kubni santimetar (otprlike odgovara 15 kapi tečnosti doziranih pipetom), pravilnije ml (mililitar).