Cekum

Cekum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Cekum, slepo crevo, početak debelog creva. Na njegovom slobodnom kraju je crvuljak.