Cink oksid

Cink oksid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Cink oksid, lek koji se obično upotrebljava u obliku masti, a služi za ublažavanje mnogih nadražaja kože.