Endotel

Endotel – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Endotel, ćelije koje formiraju imutrašnji sloj krvnih sudova, limfnih kanala i drugih telesnih šupljina.