Gamaglobulin

Gamaglobulin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Gamaglobulin se često daje putem injekcija da bi se u slučaju izloženosti izvesnim infekcijama bolest učinila blažom.

Gamaglobulin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Gamaglobulin, materija u krvi koja sadrži antitela.