Hantingtonova horeja

Hantingtonova horeja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hantingtonova horeja, nasledno oboljenje u kome su nevoljni mišićni pokreti lica, ruku i udova kombinovani sa defektom u govoru i progresivnom degeneracijom moždanog tkiva.