Hijalinizacija

Hijalinizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hijalinizacija, zamena funkcionalnog tkiva amorfnom, internom materijom poznatom pod imenom hijalin.