Hiperemija

Hiperemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperemija, povećana količina krvi u nekoj oblasti, kao što brzo disanje.