Hipoglosno

Hipoglosno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipoglosno, ispod jezika.