Psihološko savetovalište Novi Sad

Psihološka savetovališta Novi Sad – Psihološko savetovalište Psychogenesis

Psychgenesis pšihološko savetovalište u Novom Sadu

Osnivač je Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, doktor psiholoških nauka i Transakcioni analitičar u oblasti psihoterapije. Adresa sajta: www.danijelabudisa.com Psihoterapija i savetovanje Jedna od usluga koju možete dobiti kod nas jesu psihoterapija i savetovanje. Glavni…