A.C. – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

A.C. prilikom propisivanja recepta označava pre jela.

Preporuka strane: