Medicinski rečnik – Pojmovi na B

Oko sto medicinskih pojmova na slovo B. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na B: Bagasoza, Bakteriemija, Balanitis, Bartolinitis…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na Č, javite nam se putem kontakt forme.

B vitamini – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

B vitamini, vitaminski kompleks B. Ima ih u jetri (džigerici) i kvascu.

B.d. – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

B.d., prilikom propisivanja recepta označava da se uzme dva puta dnevno.

Bacilarna dizenterija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bacilarna dizenterija, oboljenje karakterisano čestim prolivima (dijarejama), a prouzrokuje ga specifični mikroorganizam.

Bagasoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bagasoza, oboljenje pluća nastalo usled udisanja prašine od bala šećerne trske magacionirane duže vremena.

Baktericid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Baktericid, materija koja je u stanju da ubije bakterije.

Bakteriemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bakteriemija, prisustvo bakterija koje cirkulišu u krvi.

Bakterije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bakterije, klice, grupa mikroskopskih, jednoćelijskih organizama. Neke su štetne, a neke korisne za čoveka.

Bakterijski endokarditis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bakterijski endokarditis, infekcija unutrašnje opne ili zalistaka srčanih ušća.

Bakteriologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bakteriologija, nauka koja se bavi proučavanjem bakterija i klica uopšte.

Balanitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Balanitis, zapaljenje glavića penisa.

Balastne materije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Balastne materije, teško svarljive materije iz hrane koje se neće apsorbovati u crevnom traktu, već će se izbaciti.

Bantijeva bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bantijeva bolest, oboljenje koje se karakteriše povećanjem slezine, anemijom i tendencijom ka krvarenju.

Barbiturati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Barbiturati, grupa lekova koja stišava nerve i uvodi osobu u san.

Barijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Barijum, element čiji se sulfat upotrebljava prilikom snimanja rendgenskim zracima zato što ne propušta x-zrake, a najčešće se koristi za radiografisanje digestivnog trakta.

Barijumska klizma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Barijumska klizma, davanje tečne mešavine koja sadrži barijum preko rektuma radi snimanja debelog creva x-zracima.

Barijumski obrok – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Barijumski obrok, gutanje mešavine barijuma radi radiografisanja jednjaka, želuca i tankih creva.

Bartolinitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bartolinitis, zapaljenje Bartolinovih, usminskih žlezda.

Bartolinove žlezde – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bartolinove žlezde, dve male žlezde koje su smeštene blizu ulaska u vaginu. One se često inficiraju a naročito kod osoba koje imaju gonoreju (vidi bartolinitis).

Bazalni metabolizam (BM) – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bazalni metabolizam (BM), količina energije koja se utroši kada neka osoba miruje, a meri se specijalnim testom pomoću disanja.

Bazedovjjeva bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bazedovjjeva bolest, pojačana funkcija štitne žlezde, hipertireoidizam.

Bazofilne granulacije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bazofilne granulacije, male crne tačkice koje se vide u crvenim krvnim zmcima kod slučaja trovanja olovom.

BCG (be-se-že) – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

BCG (be-se-že), vakcina koja se daje radi imunizacije protiv tuberkuloze.

Bejkerova cista – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bejkerova cista, cistična tvorevina koja se javlja u zakolenoj jami.

Belančevine – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Belančevine, jedna od tri osnovne grupe hranljivih materija, neophodnih čoveku. Meso, mleko i jaja bogati su belančevinama; proteini.

Bela supstanca – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bela supstanca, nervna vlakna u tkivu mozga.

Belo krvno zrnce – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Belo krvno zrnce, leukocit.

Belova paraliza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Belova paraliza, paraliza jedne strane lica zbog oštećenja živca facijalisa.

Benigni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Benigni, nemaligni, nezloćudni; bezopasan, dobroćudni npr. tumor.

Benzoin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Benzoin, materija koja se često upotrebljava za inhalaciju sa parom u slučajevima krupa ili bronhitisa.

Beri-beri – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Beri beri, oboljenje iz grupe avitaminoza prouzrokovano nedostatkom vitamina (vitamin Bi).

Besan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Besan, onaj koji je oboleo od besnila, rabijesa.

Bešika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bešika, organ koji deluje kao rezervoar tečnosti (mehur) kao što je, npr. mokraćna bešika i žučna kesica.

Bezoar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bezoar, lopta dlaka, kose koja se ponekad nađe u želucu kao posledica čupanja i gutanja sopstvene kose.

Biceps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Biceps, jak mišić koji se nalazi na prednjoj strani nadlaktice i koji savija podlakticu. Inače se još naziva dvoglavi mišić.

Bikarbonati krvi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bikarbonati krvi, alkalna rezerva u krvi.

Bikuspidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bikuspidan, nešto što sadrži dva zaliska (dve tačke oslonca); zub koji ima dva šiljka; pribor za zatvaranje na mitralnom otvom u srcu, sa dva zaliska.

Bilateralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bilateralan, termin koji označava da se nešto odnosi na obe strane.

Bilirubin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bilirubin, žučni pigment.

Bilurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bilurija, žuč u urinu, vidi se kod obolelih od žutice.

Bimanualan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bimanualan, ispitivanje koje se obavlja sa obe ruke.