Bikuspidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bikuspidan, nešto što sadrži dva zaliska (dve tačke oslonca); zub koji ima dva šiljka; pribor za zatvaranje na mitralnom otvom u srcu, sa dva zaliska.

Preporuka strane: